Resultaten

Uit meerdere waarnemingen is gebleken dat de Essaïdi Aqua Tilis methode radicalen op effectieve wijze aanpakt, waardoor bij een aantal ziektebeelden positieve resultaten zijn geboekt.Hierbij werden geen nadelige nevenactiviteiten geconstateerd. De diagnosegroepen betroffen: neurologie, urologie, kanker, virussen, huidziekten (bijvoorbeeld psoriasis, eczeem en acne vulgaris), infecties (bijvoorbeeld prostaat- en blaasontsteking) en aandoeningen zoals spataderen, migraine, epilepsie, astma, bepaalde vergiftigingen en glaucoom. Bij ziektebeelden als multiple sclerose en reuma zijn ook positieve effecten waargenomen. Een aantal vormen van kanker lijkt te behandelen, zoals huid-, borst-, long-, lever-, maag-, darm-, prostaat-, baarmoeder-, beenmerg- en bloedkanker (leukemie). Hier geldt echter dat het effect en de duur van de behandeling erg afhankelijk zijn van aard en stadium van de ziekte.

De strijd tegen radicalen gaat terug tot de Egyptenaren in de oudheid, hoewel zij geen weet hadden van de atomaire reacties in het lichaam. Zij gebruikten specifieke plantaardige extracten als anti-oxidanten om hun lichaam in een goede conditie te houden, (zoals al eerder werd opgemerkt, zijn anti-oxidanten stoffen die radicalen kunnen neutraliseren).

De Essaïdi Aqua Tilis methode is de enige bekende technologie die de strijd met radicalen aangaat met behulp van atomaire reacties. Vele patiënten wier gezondheid verbeterde (en waarvan sommigen nauwelijks hoop op herstel hadden) documenteerden het positieve effect van de behandeling.