Juridisch

Aansprakelijkheidsbeperking

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan;Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit m.b.t. de informatie, zoals deze is weergegeven op onze web-pagina’s.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, i.v.m. het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.Deze website dient ter algemene informatie.

De informatie die hier gegeven wordt vormt geen vervanging voor professioneel medisch advies.In geval van vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons.

Auteursrecht

De informatie van deze website mag op geen enkele manier worden overgenomen, gereproduceerd of op andere wijze openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ir. M. Essaïdi.

Handelsmerken

Essaïdi en Essaïdi Aqua Tilis zijn geregistreerde handelsmerken van Ir. M. Essaïdi.