Zorgplan

Hieronder vindt u een praktische samenvatting van het zorgplan m.b.t. de Aqua Tilis therapie. De details kunt u in de overige webpagina’s vinden. Eerst vindt er een intake-gesprek plaats met de heer Med. Ir. Essaïdi. Aan de hand van de aard van de klachten wordt nagegaan of u voor de Aqua Tilis therapie in aanmerking komt.

Soms zijn er aanvullende gegevens uit bloed- of urine-onderzoek nodig. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat u baat zal hebben bij de therapie, wordt de praktische gang van zaken uitgelegd. Tevens wordt een intake-formulier ingevuld waarop persoonlijke gegevens, diagnose, voorgeschiedenis, medicatie en dergelijke vermeld staan.

De kosten van uw behandeling worden bepaald aan de hand van de bovengenoemde onderzoeken. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

De therapie bestaat uit een aantal behandelingen in de cabine. Voor en na de behandeling wordt de bloeddruk gemeten en genoteerd in uw medische dossier. Alle gegevens en opmerkingen worden eveneens genoteerd voor latere evaluatie.

Na 5 behandelingen is het gewenst om een magnetilis zweetanalyse uit te voeren. Met de uitkomsten daarvan kan de cabine optimaal ingesteld worden. De analyseresultaten worden met de patiënt besproken.

Er is altijd iemand aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen. Op uw verzoek kan altijd een afspraak gemaakt worden met de heer Med. Ir. Essaïdi.